Privacybeleid

Wanneer u deze website bezoekt, kan SLOOPdeCRISIS.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. SLOOPdeCRISIS.nl doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers aan haar websites en partners alsmede van gelieerde websites te beschermen.
Deze privacyverklaring beschrijft onder meer welke gegevens worden verzameld, de doeleinden van de gegevensverwerking door SLOOPdeCRISIS.nl met betrekking tot deze website, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze website(s) gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik of doorgeven van uw informatie zoals in deze privacyverklaring is beschreven.

Wat doen we met uw informatie 
Als u een van onze websites bezoekt en/of u zich inschrijft voor de veiling en/of collectieve inkoop, wordt u gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw naam, adres en andere contactgegevens en gegevens die per aangegeven interessegebied vereist zijn om u een accurate aanbieding te doen voor een - eventuele - overstap. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website (zie de cookie bepaling) en deelname aan groepsacties of -aankopen. Daarnaast bewaren we informatie die  op de website achterlaat alsmede e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd. 
SLOOPdeCRISIS.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website om tot een goed resultaat voor de deelnemers van de veiling en/of collectieve inkoop te komen, ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die interessant voor u kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De informatie die door u verstrekt wordt, zal gebruikt worden om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).
SLOOPdeCRISIS.nl verwerkt de persoonsgegevens, die zij via deze website of anderszins verzamelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
SLOOPdeCRISIS.nl verzamelt en analyseert gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren, en worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser.
SLOOPdeCRISIS.nl maakt daarnaast gebruik van externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen (onder andere Google) om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Wij beogen hiermee de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst op onze website. Deze cookies zijn erop gericht om bepaalde handelingen en transacties van onze bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wij geven het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner(s). De informatie die namens ons wordt verzameld, en via deze technologie wordt bijgehouden, is niet persoonlijk identificeerbaar.
Bij het eerste bezoek aan de website informeert Koopkracht.nl je over het plaatsen van cookies. Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen van je browser te wijzigen. Het gevolg van het niet geven van toestemming kan zijn dat bepaalde onderdelen van deze website minder of niet meer toegankelijk zijn.


Behoud en veiligheid van gegevens
De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op een beveiligde server. SLOOPdeCRISIS.nl maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de wet het ons voorschrijft.

Toegang tot en het verwijderen van uw gegevens
U heeft op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt in beginsel binnen één week nadat SLOOPdeCRISIS.nl het verzoek daartoe van u heeft ontvangen. Indien daartoe aanleiding bestaat is SLOOPdeCRISIS.nl gerechtigd voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek een legitimatiebewijs van u te vragen.

Beschikbaar stellen van uw gegevens aan derden
SLOOPdeCRISIS.nl zal uw gegevens niet delen met anderen tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven tijdens de inschrijving, acceptatie of als de wet ons daartoe verplicht. Deze toestemming kan dus gelden voor de winnende leverancier/aanbieder van de veiling en/of een collectieve inkopen/actie of een medeorganisator.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
SLOOPdeCRISIS.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Alle opmerkingen, vragen en verzoeken over het gebruik van uw gegevens kan u ons altijd meedelen per e-mail. Ook als u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en/of diensten, kan u dit per e-mail aan ons melden. Uw afmelding zullen we dan in beginsel binnen één week verwerken. Vergeet niet uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven, zodat wij er zeker van zijn dat we de gegevens van de juiste persoon verwijderen.